Over Jan Jacob

Deze auteur moet nog zijn bio toevoegen
Laten we wel zeggen trots te zijn dat Jan Jacob al 12 bijdragen op zijn/haar naam heeft staan.

Artikelen door

Omgevingshuis ontvangt VIA subsidie van de Europese Unie

Voor het ontwikkelen van een prototype van een Online Loket Omgevingswet (OLO 2.0) heeft Omgevingshuis Coöperatie U.A. subsidie aangevraagd bij SNN. In een samenwerking met ASBR Subsidium wordt voor het initiatief gebruik gemaakt van de VIA 2021 plus softwareontwikkeling. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Inhuur flexibele schil gemeente Eemsdelta

Sinds 1 januari 2022 helpt Omgevingshuis de gemeente Eemsdelta. Vanuit een flexibele schil van 4 Fte en een ventiel van 4 personen, helpen we de gemeente om alle aanvragen/meldingen te behandelen. Een erg leuke en uitdagende opdracht omdat de gemeente nog maar net is gefuseerd en mede verdienstelijk om gedupeerden te helpen vanuit de versterkingsopgave […]

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 januari 2023

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 januari 2023. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Denken in oplossingen vanuit de inhoud!

De Omgevingswet vraagt om jong en fris bloed. Omgevingshuis helpt daarom jonge professionals nu al te denken vanuit de Omgevingswet. Gezien de verhoging van het aantal bouwplannen bij gemeenten van 40% of meer, helpen we momenteel onze opdrachtgevers onder andere door ervaren en onervaren samen op de opdrachten te zetten. Maar ook door de vragen […]

Omgevingshuis tekent raamovereenkomst versterkingsopgave Midden-Groningen

Voor de gemeente Midden-Groningen heeft Omgevingshuis een raamovereenkomst getekend met betrekking tot de VTH taken voor de versterkingsopgave. De komende tijd zullen we de gemeente gaan ondersteunen met onze flexibele schil van specialisten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De werkwijze van Omgevingshuis leent zich uitstekend om met behulp van een team van […]

Toekomstgericht investeren in Omgevingshuis!

Omgevingshuis wil graag haar proces gaan digitaliseren door vooral gebruik te maken van data. Data van de opdrachtnemers, alsmede ook de gegevens van opdrachtgevers van Omgevingshuis. Zodat vraag- en aanbod sneller bij elkaar kunnen komen. Hiertoe wil zij haar proces innoveren door binnen “Mijn Omgevingshuis” een vertaalslag te maken naar een volledig digitale werkwijze. Zodat […]

Omgevingshuis Heerenveen, de nieuwe ontmoetingsplek voor het noorden…

Per 1 augustus 2020 heeft Omgevingshuis voor haar leden de eerste ontmoetingsplek voor het noorden geopend. De inspiratie ruimte bevindt zich midden in het centrum aan de Koornbeursweg 67 in Heerenveen, beter bekend als De Broedstoof. Een betere naam hadden we niet kunnen bedenken… De ontmoetingsruimte staat open voor alle leden om te komen werken, […]

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, nauw betrokken bij de invoering, gaat de kwaliteitsborger op termijn zorgen voor een verhoging van de geleverde kwaliteit en een verlaging van de kosten. De praktische invulling is echter nog geen gelopen koers. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld […]

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

De minister voor Milieu en Wonen heeft laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk. Hier kun je de brief van de minister lezen. De minister laat in haar brief weten dat voor een goede […]

Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2020

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil jij weten wat er voor zzp’ers verandert? We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet. Tarieven inkomstenbelasting wijzigen Zelfstandigenaftrek omlaag Nieuw btw-id voor eenmanszaken Bijstandsregeling Bbz verandert Bijtelling elektrische auto van de zaak stijgt Overige wetswijzigingen voor zzp’ers […]