Boost uw organisatie door een Omgevingscoach in te huren!

Omgevingscoach begeleiding

Naast het vragen om advies, kunt u ook een Omgevingscoach inhuren voor begeleiding in Omgevingsloket. Met behulp van onze strippenkaart bepaalt u zelf de mate van assistentie. Omgevingscoach beschikt momenteel over meer dan 100 professionals, werkzaam binnen alle fysieke domeinen van het Omgevingsrecht. Doordat we onze overheadkosten laag houden, kunnen wij u een eerlijk tarief bieden voor zowel uw organisatie als de opdrachtnemer. Een win-win situatie! Door onze slimme werkwijze dienen wij iedere aanvraag of melding en ieder vooroverleg direct conform de wet- en regelgeving in. Daarna houden wij desgewenst ook de regie op het bouwplan, tot aan het in gebruik nemen van het bouwwerk aan toe. Met Omgevingscoach bent u verzekerd van een snelle afhandeling van uw vergunning en/of melding. Het maakt hierbij niet uit of het project klein of groot is.

Tip: Gemeenten, provincies, waterschappen en het ministerie kunnen bij Omgevingscoach ook terecht voor het inhuren van een coach die aanvragen en meldingen indient namens een bevoegd gezag. Zoals voor het (ver)bouwen van publieke gebouwen, milieustraten etc.

Interessant nieuws? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief