Bel Omgevingshuis: 085-1307625
Omgevingscoach
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingscoach, particulier, bedrijf en overheid met het indienen, beoordelen en toetsen van een aanvraag voor een omgevings- of waterwetvergunning of melding, vooroverleg/schetsplan of vergunningcheck alsmede met indienen van een principe verzoek.
naar www.omgevingscoach.nl
Omgevingskracht
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingskracht, de overheid met het alle deskundigheden zoals deze staan genoemd in de Kwaliteitscriteria 2.2. Kortweg gezegd alle taken die op de afdeling van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd of zijn uitbesteed.
naar www.omgevingskracht.nl
Omgevingsmeester
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsmeester, particulier, bedrijf en overheid met het adviseren in juridische vraagstukken. Dit kan zijn bij het opstellen van een zienswijze, bezwaar, beroep of hoger beroep voor bijvoorbeeld een omgevings-vergunning of bijvoorbeeld omgevingsplan.
naar www.omgevingsmeester.nl
Omgevingsgids
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsgids, particulier, bedrijf en overheid met het begeleiden van het proces bij grootschalige bouw, sloop en infraprojecten. In principe bij alle initiatieven die de openbare ruimte wijzigen, om door middel van draagvlak gezamenlijke doelstellingen te behalen.
naar www.omgevingsgids.nl
Omgevingstrainer
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingstrainer, particulier, bedrijf en overheid met het geven van cursussen en opleidingen over alle onderwerpen die de leefomgeving raken. Het geven van goede adviezen is alleen mogelijk als we iedere dag onze kennis en kunde op peil houden.
naar www.omgevingstrainer.nl
Omgevingsborger
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsborger, particulier, bedrijf en overheid met het gecertificeerd toetsen en toezicht houden op de bouw conform de regels van het Bouwbesluit. Zoals deze taken met de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de markt verschuiven.
naar www.omgevingsborger.nl
Omgevingsmaker
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsmaker, particulier, bedrijf en overheid met alle ruimtelijke vraagstukken die voortvloeien uit het omgevingsrecht. Met behulp van Omgevingsmaker helpen we u om Nederland leefbaarder, veiliger, duurzamer en o.a. groener te maken.
naar www.omgevingsmaker.nl
Bel Omgevingshuis: 085-1307625
Omgevingscoach
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingscoach, particulier, bedrijf en overheid met het indienen, beoordelen en toetsen van een aanvraag voor een omgevings- of waterwetvergunning of melding, vooroverleg/schetsplan of vergunningcheck alsmede met indienen van een principe verzoek.
naar www.omgevingscoach.nl
Omgevingskracht
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingskracht, de overheid met het alle deskundigheden zoals deze staan genoemd in de Kwaliteitscriteria 2.2. Kortweg gezegd alle taken die op de afdeling van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd of zijn uitbesteed.
naar www.omgevingskracht.nl
Omgevingsmeester
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsmeester, particulier, bedrijf en overheid met het adviseren in juridische vraagstukken. Dit kan zijn bij het opstellen van een zienswijze, bezwaar, beroep of hoger beroep voor bijvoorbeeld een omgevings-vergunning of bijvoorbeeld omgevingsplan.
naar www.omgevingsmeester.nl
Omgevingsgids
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsgids, particulier, bedrijf en overheid met het begeleiden van het proces bij grootschalige bouw, sloop en infraprojecten. In principe bij alle initiatieven die de openbare ruimte wijzigen, om door middel van draagvlak gezamenlijke doelstellingen te behalen.
naar www.omgevingsgids.nl
Omgevingstrainer
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingstrainer, particulier, bedrijf en overheid met het geven van cursussen en opleidingen over alle onderwerpen die de leefomgeving raken. Het geven van goede adviezen is alleen mogelijk als we iedere dag onze kennis en kunde op peil houden.
naar www.omgevingstrainer.nl
Omgevingsborger
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsborger, particulier, bedrijf en overheid met het gecertificeerd toetsen en toezicht houden op de bouw conform de regels van het Bouwbesluit. Zoals deze taken met de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de markt verschuiven.
naar www.omgevingsborger.nl
Omgevingsmaker
Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsmaker, particulier, bedrijf en overheid met alle ruimtelijke vraagstukken die voortvloeien uit het omgevingsrecht. Met behulp van Omgevingsmaker helpen we u om Nederland leefbaarder, veiliger, duurzamer en o.a. groener te maken.
naar www.omgevingsmaker.nl