Thuis in de Omgevingswet!

Met Omgevingshuis dragen we samen bij aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving en leveren we de markt & overheid een tijd-en kostenbesparing op. Dat doen we o.a. met diensten als Omgevingscoach, Omgevingskracht en Omgevingsgids. Klik op de button voor meer informatie.

Meer over onze coöperatie

Bekijk onze diensten

Optimaal resultaat in Omgevingsloket!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingscoach, particulier, bedrijf en overheid met het indienen, beoordelen en toetsen van een aanvraag voor een omgevings- of waterwetvergunning of melding, vooroverleg of vergunningcheck alsmede met het toezicht op de werkvloer.

Naar Omgevingscoach.nl

2Omgevingskracht

De flexibele schil in de fysieke leefomgeving!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingskracht, de overheid met het alle deskundigheden zoals deze staan genoemd in de kwaliteitscriteria 2.2. Kortweg gezegd alle taken die op de afdeling van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd of zijn uitbesteed.

Naar Omgevingskracht.nl

Omgevingsgids

Snel wegwijs in de Omgevingswet!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsgids, bevoegd gezagen met het succesvol implementeren van de nieuwe Omgevingswet. Met behulp van Omgevingsgids is het voor iedereen die met de Omgevingswet te maken heeft of krijgt, mogelijk online kennis en informatie te vinden en te delen.

Naar Omgevingsgids.nl

Naar Omgevingshuis