Slide thumbnail

Thuis in de Omgevingswet!

Met Omgevingshuis dragen we samen bij aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving en leveren we de markt & overheid een tijd- en kostenbesparing op. Dat doen we vanuit onze diensten Omgevingscoach, Omgevingskracht, Omgevingsmeester, Omgevingsgids, Omgevings- trainer, Omgevingsborger en Omgevingsmaker.

Meer over onze coöperatie

Bekijk onze diensten

Optimaal resultaat in Omgevingsloket!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingscoach, particulier, bedrijf en overheid met het indienen, beoordelen en toetsen van een aanvraag voor een omgevings- of waterwetvergunning of melding, vooroverleg of vergunningcheck alsmede met het toezicht op de werkvloer.

Naar Omgevingscoach.nl

2Naar Omgevingskracht

De flexibele schil in de fysieke leefomgeving!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingskracht, de overheid met het alle deskundigheden zoals deze staan genoemd in de kwaliteitscriteria 2.2. Kortweg gezegd alle taken die op de afdeling van vergunning-verlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd of zijn uitbesteed.

Naar Omgevingskracht.nl

Naar Omgevingsmeester

Aan het werk kent men de Omgevingsmeester!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsmeester, particulier, bedrijf en overheid met het adviseren in juridische vraagstukken. Dit kan zijn bij het opstellen van een zienswijze, bezwaar, beroep of hoger beroep voor bijvoorbeeld een omgevings-vergunning of bijvoorbeeld omgevingsplan.

Naar Omgevingsgids

Naar Omgevingsmeester.nl

Snel wegwijs in de Omgevingswet!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsgids, particulier, bedrijf en overheid met het begeleiden van het proces bij grootschalige bouw, sloop en infraprojecten. In principe bij alle initiatieven die de openbare ruimte wijzigen, om door middel van draagvlak gezamenlijke doelstellingen te behalen.

Naar Omgevingsgids.nl

Naar Omgevingstrainer

Altijd uw kennis en kunde op peil!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingstrainer, particulier, bedrijf en overheid met het geven van cursussen en opleidingen over alle onderwerpen die de leefomgeving raken. Het geven van goede adviezen is alleen mogelijk als we iedere dag onze kennis en kunde op peil houden.

Naar Omgevingsborger

Naar Omgevingstrainer.nl

Kwaliteitsborging voor de bouw!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsborger, particulier, bedrijf en overheid met het gecertificeerd toetsen en toezicht houden op de bouw conform de regels van het Bouwbesluit (per 1-1-2021 Bbl). Zoals deze taken met de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de markt verschuiven.

Naar Omgevingsborger.nl

Naar Omgevingsmaker

De juiste bestemming voor uw initiatief!

Omgevingshuis helpt onder de handelsnaam van Omgevingsmaker, particulier, bedrijf en overheid met alle ruimtelijke vraagstukken die voortvloeien uit het omgevingsrecht. Met behulp van Omgevingsmaker helpen we u om Nederland leefbaarder, veiliger, duurzamer en o.a. groener te maken.

Naar Omgevingsmaker.nl

Naar Omgevingshuis