Omgevingshuis Coöperatie U.A. de coöperatie van erkende professionals in het Omgevingsrecht

Synergie van innovatieve ICT, slimme organisatie en erkende specialisten

Wat doen wij?

Omgevingshuis Coöperatie U.A. helpt particulieren, bedrijven en de overheid met het indienen, beoordelen, coördineren, managen, behandelen en onder andere het toetsen van een aanvraag voor een omgevings- of waterwet vergunning, melding, vooroverleg, principe verzoek of vergunningencheck. Ook biedt Omgevingshuis een ondersteuning aan in toezicht en de handhaving en onder andere bij het maken van ruimtelijke plannen en in juridische procedures. Tevens voert Omgevingshuis taken uit als kwaliteitsborger en ontwikkelt zij slimme applicaties en geeft zij trainingen en cursussen. Geheel conform de wet- en regelgeving, in de volle breedte van het omgevingsrecht op het gebied van bouw, natuur, milieu, ro en water.

Waarom Omgevingshuis?

Omgevingshuis is ontstaan vanuit het idee van een tiental adviseurs om samen te gaan werken en krachten te bundelen. Omgevingshuis richt zich op het leveren van een dienstverlening die in zijn geheel voldoet aan de wet- en regelgeving en helpt particulier, bedrijf en de overheid in het omgevingsrecht. Alle leden van Omgevingshuis Coöperatie U.A. erkennen zich aan de gedragscode van Omgevingshuis. Dit betekent o.a. een onafhankelijke werkhouding, met voldoende kennis en vaardigheden en vanuit een integere en vertrouwelijke relatie. Omgevingshuis is geen normaal bureau, maar een coöperatie van zelfstandige erkende professionals. Al onze leden hebben stuk voor stuk een bewezen expertise als specialist en/of generalist in de Omgevingswet.

Hoe doen we dat?

Vanuit het bedrijfsbureau zorgt Omgevingshuis voor de acquisitie en voor de promotie van het netwerk. Op deze manier kunnen de professionals op de werkvloer zich maximaal focussen op de inhoud van het werk. Met behulp van Mijn Omgevingshuis genereren en versturen leden zelf de facturen, offertes, overeenkomsten en contracten, desgewenst wordt door het bedrijfsbureau hierin een professionele ondersteuning aangeboden. Een slimme manier van samenwerken, waarbij je maximaal energie haalt uit de werkwijze en waarbij opdrachtgevers kunnen profiteren van een optimale dienstverlening. Omgevingshuis helpt haar leden en laat zien dat een coöperatie van professionals nog veel meer voordelen heeft.

Organisatie structuur

Onze missie

Omgevingshuis levert de markt en de overheid een tijd- en kostenbesparing op, waardoor de doorlooptijden van aanvragen en meldingen aanzienlijk kunnen worden verkort. Dit geldt in dezelfde mate ook voor de uitvoering en het in gebruik nemen van de vergunning/melding. Indien Omgevingshuis een aanvraag of melding indient, beoordeelt of toetst en ook het toezicht erop houdt, mag u van ons verwachten dat dit geheel conform de wet- en regelgeving gebeurt. Een zekerheid stelling waar we trots op zijn!

Leveranciers & partners

De ambitie van Omgevingshuis is groot en waar we veel zaken in eigen huis hebben, besteden we meerdere onderdelen van onze dienstverlening ook net zo graag uit. Zo blijven we doen waar we goed in zijn en geloven we in de juiste samenwerking met leveranciers en partners om onze doelen te halen: Een totaal product om de fysieke leefomgeving te verbeteren!

Interessant nieuws? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief