Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je de veel gestelde vragen voor (potentiële) leden.

Indien je vraag er niet tussen staat, vernemen we dat graag: info@omgevingshuis.nl

Nog geen lid? Meer informatie op de pagina ‘Lid worden’

Omgevingshuis vraagt je niet om een contributie te betalen. Leden ontvangen gratis toegang tot Mijn Omgevingshuis. Voor gezamenlijke initiatieven, zoals een leuk uitje, barbecue of interessante opleiding geldt een eigen bedrage, meedoen is geheel vrijblijvend.

Omgevingshuis Coöperatie U.A. beschikt over A-leden, B-leden en C-leden. De B-leden zijn de uitvoerende professionals voor enkelvoudige vragen/verzoeken. De A-leden treden tevens binnen Omgevingshuis op als coördinatoren voor de meervoudige vragen/verzoeken, maar ook zij kunnen enkelvoudige vragen/verzoeken behandelen. De C-leden zijn de certificaathouders van de coöperatie met stemrecht. In de statuten zijn onder andere de grondregels en bepalingen vastgelegd tussen leden onderling en wie de coöperatie besturen.

Samen staan we sterker, helpen en gunnen wij elkaar opdrachten en kan de coöperatie voor zelfstandigen werkzaam in het omgevingsrecht meer voordelen opleveren als een collectief. Zoals bijvoorbeeld voor de raamovereenkomsten en aanbestedingen waarvoor je anders niet in aanmerking komt.

Als A-lid of B-lid van Omgevingshuis behoud je eigen autonomie als professional, zonder concurrentie- of relatiebeding. B-leden kunnen ervoor kiezen om zelf de volledige administratie te doen. Maar zij kunnen het offreren, opstellen van overeenkomsten/contracten en onder andere de facturatie ook uit handen geven aan 1 of meer A-leden. Zodat je je als erkende professional volledig kunt focussen op de inhoud.

Als A-lid voer je acquisitie en werf je nieuwe leden. Ook onderhoud je het contact met je bestaande leden en opdrachtgevers. Je bent de spin in het web voor grote opdrachten en regelt de volledige administratie voor B-leden die hier behoefte aan hebben. Voor de opdrachten die je coördineert, kun je B-leden vragen een succesfee of commissie af te staan voor ieder gewerkt uur. Puur ter compensatie van ook de extra (beroepsaansprakelijkheids)verzekeringen die noodzakelijk zijn voor grotere klussen, de energie die je als A-lid steekt in een aanbesteding of bv raamovereenkomst of andere vorm van acquisitie. Je kunt uiteraard ook gewoon je eigen uren separaat facturen. Als A-lid ben je hierin vrij om te ondernemen. In het kader van coöperatieve en transparante organisatie, vraagt Omgevingshuis je alle deelovereenkomsten, facturen en contracten toe te voegen aan Mijn Omgevingshuis.

Als A-lid kun je ook enkelvoudige opdrachten uitvoeren, zoals alleen B-leden dit doen, zie de uitleg “Wat is als B-lid mijn tarief?”.

Als B-lid voer je acquisitie en werf je nieuwe leden. Ook onderhoud je het contact met je bestaande leden en opdrachtgevers. Jij bepaalt als B-lid zelf het tarief. Om de coöperatie te kunnen faciliteren, betaal je een commissie. Het bedrag dat je als lid aan commissie afdraagt aan de coöperatie bedraagt 10% (d.m.v. self-billing). De B-leden die de hulp inschakelen van A-leden, betalen hiervoor een extra marge. Zij worden volledig ondersteund in de administratie en kunnen zich daardoor 100% focussen op de inhoud van het omgevingsrecht. Je kunt als B-lid dus zelf reageren op offertes of dit uit handen geven. Verder kun je als B-lid ook kiezen voor een vast A-lid.

Alle leden kunnen opdrachten bij de coöperatie inbrengen, om zelf uit te voeren of om een ander A-lid of B-lid te helpen aan werk. Zo helpen we ook elkaar aan werk, samen staan we immers sterker. Omgevingshuis werkt als een netwerk van erkende professionals om vanuit een coöperatieve gedachte haar leden door middel van een platform 1 op 1 in contact te brengen met particulier, bedrijf en overheid.

Omgevingshuis heeft zeven diensten ontwikkeld, alle diensten kunnen altijd worden bijgesteld. Dit doet het bestuur graag in overleg en naar de behoefte van de leden van Omgevingshuis. Jaarlijks organiseert zij hiervoor een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Ja, heel graag. Hoe groter het netwerk hoe meer opdrachten er binnen kunnen komen en des te meer kennis en kunde er onderling kan worden gedeeld. De doelstelling van het bestuur is landelijke dekking te verkrijgen. Zodat opdrachtgevers kunnen beschikken over een regionaal aanspreekpunt.

Wat moet je bij registratie onder andere verplicht overleggen:

 • KvK gegevens, inclusief vestigingsnummer;
 • Een btw-id;
 • Een IBAN nummer;
 • Een actueel CV, EVP, EVC of e-portfolio;
 • Een ID bewijs;
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Verklaring gedragsregels;
 • Persoonscertificatie (in ontwikkeling).

Omgevingshuis Coöperatie U.A. is een coöperatie met een uitgesloten aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet bijdragen in een te kort van de coöperatie. Als lid dien je je te verzekeren en aantoonbaar over een polis voor een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Daarnaast dien je per opdracht een modelovereenkomst te ondertekenen met je opdrachtgever, A-lid en/of B-lid en Omgevingshuis Coöperatie U.A.

Het bestuur van Omgevingshuis beoordeelt aan de hand van de benodigde documenten of je lid kan worden van de coöperatie. Het bestuur heeft tevens het recht een lid af te wijzen, te weigeren of voor een bepaalde tijd te schorsen.

Omgevingshuis beschikt over een volledige bedrijfsvoering van zelfstandige professionals. Het bedrijfsbureau beschikt o.a. over communicatie- en marketing adviseurs, een eigen accountant, it-specialisten en een secretariaat. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het bouwen, ontwikkelen, de support en hosting van benodigde bestaande en nieuwe software.

Omgevingshuis organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten en andere bedrijfsuitjes. Eens per jaar wordt een Algemene Leden vergadering gehouden gecombineerd met een leuke activiteit. Daarnaast is het mogelijk om binnenkort je op te geven voor online opleidingen en cursussen.

Om je als A-lid of B-lid te registreren moet je als zelfstandig ondernemer staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het maakt hierbij niet uit of je eigenaar bent van een Eenmanszaak of een B.V.

Omgevingshuis heeft zeven diensten beschikbaar gesteld voor leden:

 1. Omgevingscoach
 2. Omgevingskracht
 3. Omgevingsmeester
 4. Omgevingsgids
 5. Omgevingstrainer
 6. Omgevingsborger
 7. Omgevingsmaker

Omgevingshuis vraagt je een CV, Ervaringsprofiel (EVP) of Ervaringscertificaat (EVC) of e-portfolio up-te-loaden. Daarnaast vraagt Omgevingshuis je een persoonscertificaat te behalen (in ontwikkeling). De ambitie van Omgevingshuis is alle leden te erkennen, zodat we gezamenlijk opdrachtgevers een gegarandeerde kwaliteit kunnen leveren. Waarbij we met behulp van een gedragscode onze normen kenbaar maken om ten alle tijde een integere, onafhankelijke, vertrouwelijke en bewezen expertise van deskundigheid in het omgevingsrecht bieden.

Omgevingshuis Coöperatie U.A. zorgt voor de communicatie en promotie (middelen). Van alle leden wordt verwacht dat zij mee helpen en denken in het verkrijgen van opdrachten en ook nieuwe leden. Hierbij geldt dat vanuit het bedrijfsbureau een ondersteuning wordt geboden door meerdere communicatie- en marketingadviseurs. Door elkaars netwerk te benutten, staan we samen sterker in het vinden van kleine- en grote opdrachten en bestaande en nieuwe leden te werven (recruiten).

Met de komst van de Omgevingswet in 2023, gaat er veel veranderen. Omgevingshuis wil graag volledig inspelen op deze veranderingen. Zoals ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Omgevingshuis wil graag de grootste coöperatie van zelfstandige professionals worden in het Omgevingsrecht.

Als A-lid of als B-lid maak je zelf je eigen (of gezamenlijk) offerte(s) op. Offertes worden altijd verstuurd vanuit de coöperatie op het briefpapier van Omgevingshuis. Waarbij de bedrijfsgegevens van de opdrachtnemer (lid) op de offerte of de factuur worden vermeld. Voor iedere opdracht vanuit de coöperatie wordt standaard een overeenkomst getekend met 3 partijen. Leden krijgen facturen rechtstreeks betaald en ontvangen van Omgevingshuis een factuur van 10% (d.m.v. self-billing) aan commissie.

Het project- en bedrijfsbureau is momenteel niet te bezoeken. Via het contactformulier kunt u een afspraak maken met iemand van het project- of bedrijfsbureau. In 2022 en verder zullen er in iedere provincie 1 of meerdere ontmoetingsruimten worden geopend. Waar vergaderingen plaats vinden, kan worden gewerkt, genetwerkt en vooral waar nieuwe leden kennis kunnen maken.

Bij het gezamenlijk uitvoeren van opdrachten, is het noodzakelijk dat er altijd één A-lid de coördinator is of met andere woorden het aanspreekpunt binnen de opdracht. De onderlinge afspraken moeten altijd worden vastgelegd in een deelovereenkomst. Op deze manier is ook mogelijk om gezamenlijk te werken aan grote(re) opdrachten. Binnen Omgevingshuis kunnen B-leden ervoor kiezen om enkelvoudige opdracht zelfstandig uit te voeren of hiervoor desgewenst een A-lid in te schakelen.

De gezamenlijke afspraken die zijn gemaakt met A- leden en B-leden, zijn terug te vinden in de “Algemene voorwaarden lidmaatschap”. In dit document zijn alle rechten en plichten vastgelegd van A- leden en B-leden. Als A-lid of als B-lid dien je deze voorwaarden te accepteren bij de registratie in Mijn Omgevingshuis. Hiermee word je een lid van Omgevingshuis.

Binnen Omgevingshuis worden je gegevens op een beveiligde webserver met een uitgebreid SSL certificaat bewaard. Waarbij je gegevens te allen tijde versteuteld worden ge-up-load en gedownload. De gegevens van leden die niet langer lid zijn worden automatisch binnen 14 dagen verwijderd.

Het kleuren palet is opgebouwd uit verschillende diensten die per stuk voor een eigen beroepsgroep staan:

Omgevingscoach: betreft alle werkzaamheden die draaien om het indienen van een aanvraag/melding of vergunningen check in Omgevingsloket;
Omgevingskracht: hieronder vallen alle VTH taken die worden uitgevoerd door de overheid binnen de Wabo en de APV, straks de Omgevingswet;
Omgevingsmeester: alle opdrachten waarvoor een juridische ondersteuning nodig is, worden geholpen door de “meesters” binnen Omgevingshuis;
Omgevingsgids: de taken die vallen onder die van de omgevingsmanager, zij bemoeien zich o.a. met participatie, informatie avonden en voorlichting.
Omgevingstrainer: het geven en schrijven van een cursus, training, opleiding, seminar, workshop of webinar vindt plaats vanuit Omgevingstrainer;
Omgevingsborger: alle diensten die te maken hebben met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, in de vorm van gecertificeerde toetsing/toezicht;
Omgevingsmaker: het schrijven van regels en voorschriften, zoals voor een bestemmingsplan, beleidsnotitie, toepasbare regels of VTH beleidsplan;

Als A-lid of B-lid van Omgevingshuis dien je richting opdrachtgever(s) zelf je eigen algemene voorwaarden toe te voegen aan je profiel in Mijn Omgevingshuis. Je kunt ook verwijzen naar de algemene voorwaarden voor ingenieurs conform de DNR 2011.