‘Een verstandig besluit’, noemen gemeenten en provincies de beslissing van minister Van Veldhoven om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uit te stellen. ‘We moesten voor de coronacrisis alle zeilen al bijzetten om die datum van 1 januari 2021 te halen. In deze tijd is het goed om langer de tijd te nemen.’

Niet onlogisch

Volgens Liesbeth Grijsen, wethouder in Deventer en trekker van de themagroep Omgevingswet van de G40, was het ministeriele besluit niet onlogisch. ‘Voor een goede invoering is het van het grootste belang dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet goed zou lopen. In het overleg tussen ministeries en decentrale overheden waren er in januari al wel zorgen of het DSO op tijd klaar zou zijn. Dit zou de tijd moeten zijn dat veel gemeenten gaan oefenen met het DSO, maar dat wordt nu vertraagd. Een uitstel is dan logisch. Het is overigens goed dat de minister dat in een duidelijke brief heeft medegedeeld, dat maakt het voor alle partijen helder.’

Basis

Grijsen benadrukt dat uitstel geen afstel zal worden. ‘Op het koninklijk besluit voor de invoeringsdatum na, is de Omgevingswet aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Dus de wettelijke basis is er nu. Wij gaan ondertussen gewoon door met het DSO en het werken aan de omgevingsplannen.’ Op 8 april is er opnieuw bestuurlijk overleg met de betrokken overheden. ‘Ik kan me voorstellen dat er in de zomer meer duidelijk wordt over de nieuwe invoeringsdatum.’

IPO

Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) laat weten het besluit van de minister verstandig te vinden. De provincies zijn in het nieuwe stelsel verantwoordelijk voor natuur en externe veiligheid.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/g40-uitstel-omgevingswet-is-geen-afstel.12810705.lynkx