Omgevingshuis heeft onder de naam van Omgevingsgids, in eigen beheer een unieke service formule ontwikkeld om alle gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook het ministerie te helpen de Omgevingswet succesvol te implementeren. Met behulp van Omgevingsgids is het voor iedereen die met de Omgevingswet te maken heeft of krijgt, mogelijk online kennis en informatie te vinden en te delen. Zodat aanvragen, meldingen en voor overleggen door particulier & bedrijf eenvoudig en beter kunnen worden ingediend en door het bevoegd gezag sneller kunnen worden behandeld. Vanuit de combinatie van de kennis en kunde van onze leden die dagelijks particulieren en bedrijven ondersteunen, alsmede bij de overheid werkzaam zijn, hebben we een platform ontwikkeld om stakeholders maximaal te helpen.