In het Omgevingsloket komt digitale informatie over de fysieke leefomgeving samen. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving op één plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket is onderdeel van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).


Vijf verschillende onderdelen

Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen. Initiatiefnemers kunnen onder andere checken of ze een vergunning nodig hebben of een melding moeten doen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart of een aanvraag of melding indienen.

1. Vergunningcheck

Met de vergunningcheck kunnen burgers en bedrijven controleren of ze hun plannen in de leefomgeving mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming nodig hebben. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.

2. Aanvragen

Via het onderdeel Aanvragen kunnen burgers en bedrijven digitaal een aanvraag of melding opstellen en indienen. Dit gebeurt ook met behulp van vragenbomen.

3. Regels op de kaart

Via het onderdeel Regels op de kaart kan iedereen de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per gebied of per locatie. Burgers en bedrijven kunnen zich zo oriënteren. En overheden kunnen dit onderdeel gebruiken bij het opstellen en evalueren van hun beleid.

4. Maatregelen op maat

Het onderdeel Maatregelen op maat is nog in ontwikkeling. Meer informatie over dit onderdeel volgt wanneer dit bekend is.

5. Mijn Omgevingsloket

Het onderdeel Mijn Omgevingsloket is nog in ontwikkeling. Meer informatie over dit onderdeel volgt wanneer dit bekend is.

Omgevingsloket vervangt 3 bestaande toepassingen

Het Omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding van de wet 3 bestaande toepassingen:

  1. Omgevingsloket online
  2. Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  3. Ruimtelijkeplannen.nl

(bron Programma aan de slag met de Omgevingswet)