Vrijdag 7 juni 2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Daarbij is kwaliteitsborging verplicht voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Het voornemen was om per 1 januari 2025 ook bij verbouwen kwaliteitsborging verplicht te stellen. Gisteren heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld.

Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen liet de minister een invoeringstoets en onderzoek uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat er geen belemmeringen zijn voor de invoering van kwaliteitsborging voor verbouw. Wel bleek dat er nog te weinig ervaring is opgedaan met projecten onder de Wkb in combinatie met de Omgevingswet. Daarnaast hebben diverse partijen aangegeven dat zij zorgen hebben over het goede verloop, omdat er afgelopen tijd nog niet voldoende is geoefend met verbouw. Daarom is het besluit om verbouwactiviteiten onder de Wkb te laten vallen uitgesteld.

Mogelijke ingang per 1 juli 2025

Op dit moment lopen er 40 projecten die experimenteren met kwaliteitsborging bij verbouwprojecten. Eind 2024 zijn de uitkomsten hiervan beschikbaar. Uiterlijk 1 december 2024 wordt op basis van deze uitkomsten het definitieve besluit genomen over de mogelijke invoering van verbouwactiviteiten onder kwaliteitsborging per 1 juli 2025.

 

@BRON: BouwendNederland, Reina Uittenbogaard, 7 juni 2024