Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Na deze datum kunnen initiatiefnemers geen aanvullingen meer indienen via OLO. Overheden kiezen zelf hoe ze deze aanvullingen dan willen ontvangen.

Voor wie belangrijk

Behandelt u aanvullingen en informatie uit OLO bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie? Of ondersteunt u overheden bij het ontvangen van aanvullingen en informatie als leverancier? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Aanvullingen na 1 juli 2024 niet meer mogelijk via OLO

Initiatiefnemers kunnen vanaf 1 juli 2024 hun ingediende vergunningaanvraag in OLO niet meer aanvullen via OLO. Dit geldt voor aanvullingen op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of Waterwet.

Na 1 juli 2024 is OLO niet meer beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen dan op 2 manieren aanvullingen indienen op OLO-aanvragen:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Deze formulieren in het nieuwe Omgevingsloket zijn beschikbaar op 1 juli 2024.

Als overheid bepalen hoe u aanvullingen wilt ontvangen

Als overheid moet u nu al nadenken over hoe u vanaf 1 juli 2024 aanvullingen op OLO-aanvragen wilt ontvangen. En initiatiefnemers informeren over de manier waarop u de aanvullingen wilt ontvangen, bijvoorbeeld door informatie op uw website te plaatsen.

Verwijs door naar het nieuwe loket

Controleer de verwijzingen op uw websites. Verwijzen deze nog naar OLO en AIM? Vraag de webredactie van uw organisatie de verwijzingen aan te passen naar het nieuwe Omgevingsloket: www.omgevingswet.overheid.nl(verwijst naar een andere website).

Sla informatie uit OLO op in uw eigen systemen

Als overheid kunt u na 1 juli 2024 ook geen behandeltaken meer uitvoeren en geen aanvragen of meldingen inzien. De aanvragen en meldingen worden verwijderd. Ook de ftp-server is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Als overheid moet u daarom alle gegevens uit OLO vóór 1 juli 2024 opslaan in uw eigen systemen.

@BRON: aandeslagmetdeOmgevingswet.nl, 5 juni 2024