De Omgevingswet vraagt om jong en fris bloed. Omgevingshuis helpt daarom jonge professionals nu al te denken vanuit de Omgevingswet. Gezien de verhoging van het aantal bouwplannen bij gemeenten van 40% of meer, helpen we momenteel onze opdrachtgevers onder andere door ervaren en onervaren samen op de opdrachten te zetten. Maar ook door de vragen die binnen komen bij de verschillende KCC’s op afstand over te nemen (namens de gemeente) en te beantwoorden op het niveau van de Kwaliteitscriteria. Denken in oplossingen vanuit de inhoud, dat is onze kracht! Een gedachtengoed dat je alleen kunt realiseren als je intern door de gehele organisatie heen, weet waar je over praat. Een coöperatie van honderden leden die gezamenlijk 1 netwerk vormen binnen het omgevingsrecht en bemiddelt met behulp van eerlijke en transparante tarieven.

Foto: Trainer Erik Mossel in actie met jonge professionals van SAC.