Voor de gemeente Midden-Groningen heeft Omgevingshuis een raamovereenkomst getekend met betrekking tot de VTH taken voor de versterkingsopgave. De komende tijd zullen we de gemeente gaan ondersteunen met onze flexibele schil van specialisten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De werkwijze van Omgevingshuis leent zich uitstekend om met behulp van een team van gekwalificeerde zzp-ers de gemeente op deze manier te ondersteunen. Zeker gezien de casus geen standaard opgave is, zien we vanuit Omgevingshuis de opdracht als een mooi voorbeeld van flexibel inhuren. In totaal zullen er naar verwachting meer dan 5000 woningen in het gebied aardbevingsbestendig worden gemaakt en/of worden versterkt.

Mvg, namens het bestuur van Omgevingshuis.