Het ministerie heeft speciaal voor burgers en bedrijven een infoblad gemaakt. Inmiddels hebben we vanuit Omgevingscoach al meer dan 5000 burgers en bedrijven op weg geholpen in Omgevingsloket. Logisch want het aanvragen van een omgevingsvergunning gebeurt door gemiddelde burger of bedrijf maximaal 2 keer in een mensenleven. Omgevingscoach helpt! We zien graag uw vraag/verzoek tegemoet op www.olo.nl.