Voor het ontwikkelen van een prototype van een Online Loket Omgevingswet (OLO 2.0) heeft Omgevingshuis Coöperatie U.A. subsidie aangevraagd bij SNN. In een samenwerking met ASBR Subsidium wordt voor het initiatief gebruik gemaakt van de VIA 2021 plus softwareontwikkeling. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).