Samenwerking Omgevingshuis en SAC Groningen

Vanuit het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2023 in werking zal treden, heeft Omgevingshuis een samenwerking gesloten met studentenadviesbureau SAC uit Groningen. Door onze krachten te bundelen kunnen we de ruimtelijke vraagstukken nog beter invullen, geheel passend binnen het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. In deze richt SAC zich op het verzamelen, inventariseren en onderzoeken van data en vertaalt Omgevingshuis deze kennis naar producten in de praktijk om zo gezamenlijk partijen te verbinden en een goed advies te geven. Heeft u ook een ruimtelijk vraagstuk dat vraagt om een ambitieuze en enthousiaste aanpak dat passend is in de nieuwe Omgevingswet? Zoals een inventarisatie, onderzoek of haalbaarheid op het gebied van ruimtelijke ordening, voor een gebied, initiatief of ontwikkeling? Belt u ons dan eens.

Met vriendelijke groet,

Jan Jacob Breimer, voorzitter Omgevingshuis