De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten.

In juli had ze al laten weten dat invoering per 1 januari 2019 niet zou worden gehaald. Dat was al een jaar later dan de oorspronkelijke planning. Nu schrijft zij dat haar inzet en die van haar interbestuurlijke partners er ‘volledig’ op is gericht om het stelsel in 2021 in werking te laten treden.
Toch houdt ze weer een slag om de arm, want ‘er zijn overheden die ik slechts beperkt of niet in de hand heb’. Ze doelt daarmee onder meer op de duur van advies- en toetsprocedures, de vorming van een nieuwe Eerste Kamer in 2019. Daardoor kan wetgeving toch nog meer tijd kosten dan ze nu voorziet, schrijft de minister.

IenM gaat de nieuwe planning jaarlijks monitoren en zal, als het nodig is, extra maatregelen nemen om 2021 te halen. Gemeenten en provincies staan achter het nu voorgenomen moment van inwerkingtreding, aldus de bewindsvrouw. De VNG had al begrip getoond voor uitstel, ook al had het van gemeenten niet gehoeven. Maar ook de VNG hecht aan een zorgvuldig wetgevingsproces.