In een brief aan de Tweede Kamer stelt de VNG dat het voorliggende wetsvoorstel kwaliteitsborging nog aanpassing behoeft om goed te kunnen werken. De VNG is vooral ongerust over de rol van de gemeente. In het huidige wetsvoorstel zou de gemeente bij het ontbreken van een verklaring van een kwaliteitsborger moeten handhaven tegen de nieuwe eigenaar zonder informatie over de problemen die er zijn.

De VNG vraagt daarom om twee aanpassingen:
Verplicht kwaliteitsborgers een verklaring af te geven dat een bouwwerk voldoet aan de eisen voor oplevering
Verplicht het bijvoegen van een risicoanalyse bij de vergunningaanvraag en een rapportage hierover bij de oplevering
Het tweede punt is tijdens de plenaire behandeling van de wet op 18 januari al door minister Blok toegezegd. Het eerste punt lijkt een logische gevolg te zijn van de wet: vraag als opdrachtgever om een verklaring voordat je de oplevering accepteert. De VNG wil dit bij wet geregeld hebben.

Uit de brief blijkt dat de VNG het inhoudelijk beoordelen van een het dossier bevoegd gezag en andere zaken in combinatie met het stelsel geen goede oplossing vindt. Het is of een stelsel waarop de gemeente kan vertrouwen of een inhoudelijke controle door de gemeente. Daarmee lijkt de VNG het oneens te zijn met het door De Vries (PvdA) ingediende amendement, waarin de gemeente een vergunning voor ingebruikname moet verstrekken.

De VNG verzoekt de Kamer de behandeling van de wet uit te stellen om de genoemde punten te bespreken. Iets waar veel partijen het nadrukkelijk niet mee eens zullen zijn en wat gezien de toezeggingen in de eerste termijn ook niet nodig lijkt.