Naast de Nederlandse versie van www.omgevingsloket.nl van het ministerie van BZK, heeft Omgevingscoach ook de Friese domeinnaam van Omgevingsloket gelanceerd, beter bekend als www.omjouwingsloket.nl. Kijkend naar de wettekst is het Fries een officiële taal. Niet zo gek om dan de inwoners van Friesland op deze manier aan te spreken. De link is voor de Friese gemeenten, het waterschap en provincie een mooie aanvulling op de website.

Mei freonlike groetnis,

Omgevingscoach
www.omgevingscoach.nl