Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening samen met de lokale systemen van overheden. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bouwt de landelijke voorziening. Overheden zijn verantwoordelijk voor de lokale systemen.

Onderdelen van de landelijke voorziening

De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond een aantal informatiesystemen. Deze onderdelen van de landelijke voorziening zorgen ervoor dat informatie van overheden op de juiste plek in het Omgevingsloket beschikbaar komt.

Overheden sluiten aan op de landelijke voorziening zodat zij:

Gegevens in het digitaal stelsel

Het Omgevingsloket is de centrale plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. De meeste informatie plaatsen overheden in het digitaal stelsel. De gegevens in het digitaal stelsel komen daarna in het Omgevingsloket.

Het digitaal stelsel en lokale systemen

Overheden wisselen gegevens en documenten uit met de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Dit doen ze via koppelingen met een aantal lokale systemen:

  • ruimtelijke plansystemen
  • regelbeheersystemen
  • zaak- of vergunningsystemen

Door deze systemen te koppelen met de landelijke voorziening, ontstaat een complete (digitale) keten.

(bron Programma aan de slag met de Omgevingswet)