Kabinet: ‘Omgevingswet kan op 1 januari 2021 ingaan’

Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021. Dat meldt zij in een voortgangsbrief over de Omgevingswet die namens het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 wetten die gaan over de […]

Omgevingsloket: dit houdt het in

In het Omgevingsloket komt digitale informatie over de fysieke leefomgeving samen. Iedereen kan hier informatie over de leefomgeving op één plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket is onderdeel van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vijf verschillende onderdelen Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen. Initiatiefnemers kunnen onder andere checken of ze […]

Wegwijzer participatie bij vergunningverlening gemeenten

De wegwijzer geeft weer welke stappen er doorlopen worden rondom participatie bij vergunningverlening. Hierin zijn de stappen voor het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (de aanvrager) weergegeven. Hoe je deze stappen invult en vormgeeft, kan in de praktijk verschillen. Zo kunnen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag deze stappen bijvoorbeeld in een Omgevingstafel samen voorbereiden en doorlopen. Het […]