Maandelijkse archieven: juli 2020

En alles begint weer van vooraf aan: Eerste Kamer kraakt wetsbesluit privatisering bouwtoezicht

Denk je na twintig jaren van kritiek, discussie en ‘hysterisch’ gelobby alles gehad te hebben, begint de polonaise van gepuf en gesteun op en over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen weer van vooraf aan. Dit ‘feest’ van privatisering en betere bouwkwaliteit kan echter nog lang niet beginnen. Bergafwaarts. Sinds de Wet kwaliteitsborging voor het […]

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, nauw betrokken bij de invoering, gaat de kwaliteitsborger op termijn zorgen voor een verhoging van de geleverde kwaliteit en een verlaging van de kosten. De praktische invulling is echter nog geen gelopen koers. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld […]

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, nauw betrokken bij de invoering, gaat de kwaliteitsborger op termijn zorgen voor een verhoging van de geleverde kwaliteit en een verlaging van de kosten. De praktische invulling is echter nog geen gelopen koers. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld […]

Kamer stemt in met Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Eerste Kamer stemde dinsdag 7 juli in met het voorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie stemden voor, de fracties van GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten stemden […]

‘Bruidsschat’ wacht op de stoel van gemeenten

Onder de ludieke naam ‘bruidsschat’ krijgen gemeenten met de Omgevingswet een pakket rijksregels overgedragen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. En is het wel echt een cadeau? ‘In feite gaat het Rijk op de stoel van de gemeenten zitten.’ Eerder dit jaar werden het Invoeringsbesluit Omgevingswet en de aanvullingsbesluiten Bodem en Geluid behandeld door het parlement. […]