Omgevingshuis ontvangt VIA subsidie van de Europese Unie

Voor het ontwikkelen van een prototype van een Online Loket Omgevingswet (OLO 2.0) heeft Omgevingshuis Coöperatie U.A. subsidie aangevraagd bij SNN. In een samenwerking met ASBR Subsidium wordt voor het initiatief gebruik gemaakt van de VIA 2021 plus softwareontwikkeling. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Samenwerking Omgevingshuis en SAC Groningen

Samenwerking Omgevingshuis en SAC Groningen Vanuit het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2023 in werking zal treden, heeft Omgevingshuis een samenwerking gesloten met studentenadviesbureau SAC uit Groningen. Door onze krachten te bundelen kunnen we de ruimtelijke vraagstukken nog beter invullen, geheel passend binnen het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. In deze […]

Inhuur flexibele schil gemeente Eemsdelta

Sinds 1 januari 2022 helpt Omgevingshuis de gemeente Eemsdelta. Vanuit een flexibele schil van 4 Fte en een ventiel van 4 personen, helpen we de gemeente om alle aanvragen/meldingen te behandelen. Een erg leuke en uitdagende opdracht omdat de gemeente nog maar net is gefuseerd en mede verdienstelijk om gedupeerden te helpen vanuit de versterkingsopgave […]

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 januari 2023

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 januari 2023. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan […]

Denken in oplossingen vanuit de inhoud!

De Omgevingswet vraagt om jong en fris bloed. Omgevingshuis helpt daarom jonge professionals nu al te denken vanuit de Omgevingswet. Gezien de verhoging van het aantal bouwplannen bij gemeenten van 40% of meer, helpen we momenteel onze opdrachtgevers onder andere door ervaren en onervaren samen op de opdrachten te zetten. Maar ook door de vragen […]

Omgevingshuis tekent raamovereenkomst versterkingsopgave Midden-Groningen

Voor de gemeente Midden-Groningen heeft Omgevingshuis een raamovereenkomst getekend met betrekking tot de VTH taken voor de versterkingsopgave. De komende tijd zullen we de gemeente gaan ondersteunen met onze flexibele schil van specialisten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De werkwijze van Omgevingshuis leent zich uitstekend om met behulp van een team van […]

Infoblad hulp aan burgers en bedrijven

Het ministerie heeft speciaal voor burgers en bedrijven een infoblad gemaakt. Inmiddels hebben we vanuit Omgevingscoach al meer dan 5000 burgers en bedrijven op weg geholpen in Omgevingsloket. Logisch want het aanvragen van een omgevingsvergunning gebeurt door gemiddelde burger of bedrijf maximaal 2 keer in een mensenleven. Omgevingscoach helpt! We zien graag uw vraag/verzoek tegemoet […]

Toekomstgericht investeren in Omgevingshuis!

Omgevingshuis wil graag haar proces gaan digitaliseren door vooral gebruik te maken van data. Data van de opdrachtnemers, alsmede ook de gegevens van opdrachtgevers van Omgevingshuis. Zodat vraag- en aanbod sneller bij elkaar kunnen komen. Hiertoe wil zij haar proces innoveren door binnen “Mijn Omgevingshuis” een vertaalslag te maken naar een volledig digitale werkwijze. Zodat […]