Maandelijkse archieven: juni 2020

Gemeenten vrezen strop bij Omgevingswet

De decentralisaties in de zorg zadelen veel gemeenten op met structurele tekorten. Een groeiende groep gemeenten vreest hetzelfde scenario bij de in- en uitvoering van de Omgevingswet. Ze roepen de VNG op in actie te komen. Terugverdiend In het ‘Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening Omgevingsrecht’ spraken rijk, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen af dat […]

Inrichten digitaal stelsel blijft flinke klus voor gemeenten

De enorme druk op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), met name de vertraagde oplevering van een van de technische standaarden, speelde een hoofdrol in het jaar uitstel van de Omgevingswet. En de tijdsdruk blijft een factor van betekenis, waarbij het niet alleen om software draait. Een van de voorwaarden voor de inwerkingtreding […]

Geen minimumtarief zzp’ers, wel pilot webmodule

Het kabinet trekt een wetsvoorstel voor een minimumuurtarief (€ 16 per uur) voor zzp’ers in. Ook de zelfstandigenverklaring (opt out voor > € 75 per uur) is van de baan. Wel start in het najaar een pilot voor de webmodule. Daaruit moet een opdrachtgeversverklaring rollen als vervanging van de huidige modelovereenkomsten. Dat maakten minister Wouter […]