Infoblad hulp aan burgers en bedrijven

Het ministerie heeft speciaal voor burgers en bedrijven een infoblad gemaakt. Inmiddels hebben we vanuit Omgevingscoach al meer dan 5000 burgers en bedrijven op weg geholpen in Omgevingsloket. Logisch want het aanvragen van een omgevingsvergunning gebeurt door gemiddelde burger of bedrijf maximaal 2 keer in een mensenleven. Omgevingscoach helpt! We zien graag uw vraag/verzoek tegemoet […]

Toekomstgericht investeren in Omgevingshuis!

Omgevingshuis wil graag haar proces gaan digitaliseren door vooral gebruik te maken van data. Data van de opdrachtnemers, alsmede ook de gegevens van opdrachtgevers van Omgevingshuis. Zodat vraag- en aanbod sneller bij elkaar kunnen komen. Hiertoe wil zij haar proces innoveren door binnen “Mijn Omgevingshuis” een vertaalslag te maken naar een volledig digitale werkwijze. Zodat […]