Na 1 juli 2024 indienen aanvullingen niet meer mogelijk via Omgevingsloket online (OLO)

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Na deze datum kunnen initiatiefnemers geen aanvullingen meer indienen via OLO. Overheden kiezen zelf hoe ze deze aanvullingen dan willen ontvangen. Voor wie belangrijk Behandelt u aanvullingen en informatie uit OLO bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie? Of […]

Besluit over verbouw onder Wkb naar 1 december 2024

Vrijdag 7 juni 2024 Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Daarbij is kwaliteitsborging verplicht voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Het voornemen was om per 1 januari 2025 ook bij verbouwen kwaliteitsborging verplicht te stellen. Gisteren heeft minister Hugo de Jonge de Tweede […]

Vertraging vergunningverlening belemmert woningproductie

Uit de nieuwste conjunctuurmeting van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) blijkt dat architectenbureaus dit voorjaar kampen met aanzienlijke belemmeringen in de productie van o.m. woningen. De vertragingen bij de vergunningverlening door gemeentelijke overheden worden genoemd als een van de grootste obstakels. De resultaten laten verder een stagnatie in de werkvoorraad zien en benadrukken het groeiende […]