Mijn Omgevingshuis, 1e livegang 23 januari 2020.

Momenteel wordt er vanuit het projectbureau de laatste hand gelegd aan de eerste live gang van Mijn Omgevingshuis op 23 januari 2020. Het is dan mogelijk om je als zelfstandig ondernemer online in te schrijven bij de coöperatie en je eigen documenten te beheren. In 2020 willen we met behulp van Mijn Omgevingshuis ook toegang tot opdrachten bieden. Het wordt dan ook mogelijk om offertes en contracten te uploaden, zodat snel en slim kan worden gewerkt. In de toekomst willen we ook de functionaliteit bieden dat leden van de coöperatie ook andere leden kunnen vinden en contacten, op deze manier werkt de tool dus ook als een netwerk om gezamenlijk opdrachten te organiseren. De ambitie van het bestuur is de overheadkosten van het bedrijfsbureau zo laag mogelijk te houden om zo meer geld te kunnen steken in de promotie van de diensten van Omgevingshuis. Deze missie kunnen we bewerkstelligen als we met behulp van ict, slimme oplossingen bedenken, waarbij leden volledig worden ontzorgd bij het doen van de administratie.

Namens het bestuur, Jan Jacob Breimer

Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2020

Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2020 te maken met nieuwe wetten en regels. Wil jij weten wat er voor zzp’ers verandert? We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rij gezet.

1. Tarieven inkomstenbelasting wijzigen

De 3 verschillende tarieven die we nu hebben voor de inkomstenbelasting, worden in 2020 vervangen door 2 tarieven. Valt je totale inkomen in 2020 onder € 68.507? Dan geldt het basistarief van 37,35%. Inkomen boven die grens valt in het toptarief van 49,5%.

Op het belastingbedrag wat daaruit voortkomt, worden heffingskortingen in mindering gebracht. De arbeidskorting gaat vanaf 2020 in 3 stappen omhoog. De exacte hoogte is afhankelijk van jouw inkomen, maar in het beste geval betaal je volgend jaar netto € 234 minder belasting.
De algemene heffingskorting gaat in 2 stappen omhoog met € 78 in 2020 en met € 2 in 2021. Ook dat betekent dat je minder belasting betaalt.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

2. Zelfstandigenaftrek omlaag

Met de zelfstandigenaftrek verlaag je de winst en betaal je minder inkomstenbelasting. Maak jij gebruik van de aftrekmogelijkheid? Of ben je van plan er komend jaar gebruik van te maken? Houd er dan rekening mee dat de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in 9 stappen afgebouwd wordt, van € 7.280 naar € 5.000 per jaar in 2028.
Je mag straks dus minder aftrekken. Maar daar staat wel tegenover dat de arbeidskorting en algemene heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting hoger worden. Dit compenseert de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Onder de streep ga je er dus nauwelijks tot niets op achteruit.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

3. Nieuw btw-id voor eenmanszaken

Sta jij bij KVK ingeschreven met de rechtsvorm eenmanszaak? Dan heb je het nieuwe btw-id van de Belastingdienst al ontvangen. Alle eenmanszaken krijgen voor 1 januari 2020 namelijk een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Uit dit nieuwe nummer is je Burgerservicenummer (BSN-nummer) niet meer te herleiden, waardoor het nummer minder fraudegevoelig is.

Vanaf 1 januari 2020 moet je het nieuwe nummer gebruiken en vermelden op je facturen en website. Het oude btw-nummer blijf je ook nog gebruiken. Dit heet vanaf nu het omzetbelastingnummer. Je gebruikt het voor je onderneming als je met de Belastingdienst communiceert.

4. Bijstandsregeling Bbz verandert

Heb jij financiële ondersteuning nodig en wil jij een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)? Vanaf 1 januari 2020 wordt de regeling vereenvoudigd.
De bijstandsregeling is voortaan alleen een tijdelijke ondersteuning van ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Nu kunnen ondernemers vanaf 55 jaar met een niet levensvatbaar bedrijf door de regeling namelijk nog doorgaan tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Terwijl het doel van de regeling is dat je doorgaat met je bedrijf totdat je de bijstandsverlening niet meer nodig hebt. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze mogelijkheid afgebouwd.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die al gebruikmaken van de Bbz-regeling.

5. Bijtelling elektrische auto van de zaak stijgt

Heb jij een auto van de zaak? En rijd jij daarmee meer dan 500 kilometer privé? Dan betaal je hierover een percentage van de catalogusprijs als belasting: de bijtelling. Dit geldt ook voor elektrische auto. Op 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor volledig elektrische auto’s van de zaak omhoog. Van 4% naar 8%. Is de catalogusprijs hoger dan € 45.000? Dan geldt over het meerdere 22% bijtelling (dit was vanaf € 50.000). Na 2020 stijgt het bijtellingspercentage verder. Vanaf 2025 geldt de motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting ook voor een elektrische auto.
Toch zijn elektrische auto’s van de zaak de komende jaren fiscaal aantrekkelijker dan zakelijke auto’s die op benzine of diesel rijden.

Let op! De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

6. Overige wetswijzigingen voor zzp’ers

Er zijn meer wetswijzigingen voor zzp’ers op komst:

(bron Kvk)

Aangepaste set kwaliteitscriteria VTH per 1 juli

Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geactualiseerd en worden vervangen door de set 2.2. Deze vormen daarmee de nieuwe basis van de Model Verordening.

Gevolgen voor uw gemeentelijke verordening

Afhankelijk van de keuzes die u lokaal heeft gemaakt, worden de kwaliteitscriteria 2.2 al dan niet automatisch de nieuwe standaard. In onze ledenbrief lichten wij toe waarom de Model Verordening wordt aangepast, wat deze veranderingen van de kwaliteitscriteria zijn en welke gevolgen dit kan hebben voor uw gemeente. Volgt u de Model Verordening of de meest actuele set kwaliteitscriteria? Dan betekent dit dat uw organisatie(s) vanaf 1 juli naar het nieuwe kwaliteitsniveau moeten toewerken met de kwaliteitscriteria 2.2 als leidraad. U hoeft niet onmiddellijk op 1 juli aan de kwaliteitscriteria te voldoen. Indien u een alternatief heeft gekozen, kunt u ervoor kiezen naar de set 2.2 toe te groeien.

Meer informatie

–    Nieuwe set kwaliteitscriteria 2.2 
–    Geconsolideerde teksten VNG-modellen via Kennisbank Decentrale Regelgeving
–    Ledenbrief ‘Aangepaste kwaliteit verordening kwaliteit VTH Omgeivngsrecht’

Meer vragen

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij informatiecentrum@vng.nl.

Wet Kwaliteitsborging aangenomen

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is zojuist door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Alleen het CDA, de ChristenUnie, de PVV en de SP stemden tegen.

Minder bouwfouten. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Dat is heel kort gezegd de bedoeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De omstreden, beladen en veelbesproken wet is zojuist in de Eerste Kamer aangenomen.

Die meerderheid kwam zeker niet vanzelf, maar hing de afgelopen dagen wel al in de lucht. Niettemin moet de overwinning zoet als vruchten smaken voor minister Ollongren. De weg ernaartoe was namelijk lang. Exemplarisch voor de bouw misschien. Was alles goed gegaan, dan was er op 4 juli 2017 al gestemd, het proces liep echter vertraging op.

Draagvlak

Op die zomerse dag in 2017 waren de ‘wolken’ donker. Alsof heel Nederland in gedachte was bij een net ingestorte parkeergarage en een Londense toren die in de brand was gevlogen. Het bouwtoezicht privatiseren?, weet wat daarvan komt, terwijl van echte privatisering niet echt sprake was en is.

Toch werd de stemming destijds aangehouden. Onder het mom van ‘te ingewikkeld’ en ‘iets te weinig draagvlak’. Nou ja iets, zeg maar heel veel iets te weinig.

Oud-minister Plasterk kan erover meepraten. En CDA-senator Greetje de Vries ook. De zus van een bouwdirecteur voerde toen de oppositie aan. Met Elco Brinkman, fractievoorzitter van het CDA en oud-voorzitter van Bouwend Nederland aan haar zijde. Vandaag was hij afwezig. Een slechte verliezer, zou je kunnen zeggen.

Het wetsvoorstel werd vandaag, op deze zonnige 14 mei in 2019, namelijk met een ruime meerderheid aangenomen. Van de VVD. D66, de SGP en de PvdA was al bekend dat ze de minister zouden steunen, vandaag kwam daar flinke steun bij. Van de OSF, van GroenLinks, van de Partij voor de Dieren en zelfs van 50PLUS, de partij voor ouderen, die in de Tweede Kamer nog juist tegensputterde.

Hysterisch

“Ministers die presteren, moet je belonen”, verklaarde fractievoorzitter Jan Nagel zich nader. Hij doelde op extra gebouwmaatregelen voor ouderen die minder zelf redzaam zijn bij brand, die de minister, voor hem en zijn leeftijdsgenoten, onlangs in petto beloofde.

Nee, van het verzet is nog nauwelijks iets over. En dat is knap. Knap werk van de minister, iedere bouwregeldeskundige die dit taaie dossier gevolgd heeft, zal dat beamen. De lobby rondom dit historische wetsvoorstel was veel vaker dan zelden hysterisch. Niet alleen oud-minister Blok vond dat.

Pakkans

Een historische dag voor de bouw? Ja. Er gaat veel veranderen, al geldt deze wet aanvankelijk alleen voor simpele bouwwerken zoals woningen:  geen parkeergarage zal hier voorlopig ‘last van hebben’. Dat geldt ook voor infrastructurele werken of andere complexe gebouwen, pas later komen daar soortgelijke regels voor.

Maar consequenties zijn er wel. Zo zullen bouwers vanaf 1 januari 2021 moeten aantonen dat ze bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Volstaat nu een vergunning, straks moet je alles vastleggen. In een zogeheten opleverdossier moet de bewijslast zijn verzameld.

Dat leidt tot een betere bouwdiscipline, geloven voorstanders, waar anderen extra rechtszaken voorspellen.

Bij fouten die na oplevering aan het licht komen, is de pakkans van bouwers straks ook groter. En dat is hard nodig, volgens onder meer Vereniging Eigen Huis.

Vieren, misschien een glaasje champagne, het glas zal geheven worden bij ambtenaren en kwartiermakers. Maar lang nagenieten is er niet bij. De komende tijd moet er veel gebeuren. Een nieuwe toelatingsorganisatie moet opgetuigd, honderden kwaliteitsborgers moeten opgeleid.

Hoe heilig is 2021? 

Overigens kan het ook nog zo zijn dat de wet later ingaat. Bijvoorbeeld als uit nieuwe experimenten blijkt dat de sector niet klaar is voor het nieuwe stelsel, zoals is afgesproken in het Bestuursakkoord dat de minister met gemeenten sloot. Dat Bestuursakkoord lijkt een gouden greep.

Een uur na de stemming in de Eerste Kamer komen de eerste reacties binnen. De Aannemersfederatie (AFNL) vindt het goed dat het wetsvoorstel is aangenomen.

“Hoewel de wet niet perfect is, staat de AFNL achter de uitgangspunten. De huidige situatie was niet houdbaar en vroeg om een oplossing.”

Volgens de AFNL biedt de wet “bonafide bedrijven kansen” en “vakmanschap zal meer waardering krijgen.” Een hogere pakkans, dat lijkt de AFNL niet te deren. “Wij lopen niet weg voor de verhoogde aansprakelijkheid.”

Minister Ollongren speekt over een belangrijk moment. “Na jaren debat is er nu brede parlementaire steun voor een nieuw stelsel. Daarmee krijgen consumenten het bouwwerk waar ze recht op hebben en kunnen veiligheidsincidenten beter worden voorkomen.”

“Ze kreeg het absoluut niet cadeau”, geven Haagse bronnen aan. “Achter de schermen heeft de minister veel werk verricht.”

Uiteindelijk is de wet aangenomen met 42 stemmen voor en 33 stemmen tegen. Minister Ollongren was tijdens de stemming in New York voor een handelsmissie over smart cities.

BRON COBOUW

E-book Invoeringswet van de Omgevingswet

Aan dit uitbreidbare e-book over de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.

 ienm-e-book-invoeringswet.pdf

Lees meer

OLOcoach wint aanbesteding Omgevingswet

Samen met onderzoeksbureau Cebeon heeft OLOcoach een aanbesteding gewonnen voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader van de Omgevingswet. De opdrachten zullen worden uitgevoerd voor het ministerie van BZK en EZK.

 rapport-kwaliteitsborging-bouwen-achterblijvende-taken-en-financiele-gevolgen-voor-gemeenten.pdf

 

 

VNG: wetsvoorstel Wkb nu onduidelijk en onuitvoerbaar?

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de VNG dat het voorliggende wetsvoorstel kwaliteitsborging nog aanpassing behoeft om goed te kunnen werken. De VNG is vooral ongerust over de rol van de gemeente. In het huidige wetsvoorstel zou de gemeente bij het ontbreken van een verklaring van een kwaliteitsborger moeten handhaven tegen de nieuwe eigenaar zonder informatie over de problemen die er zijn.

Lees meer

Omgevingswet uitgesteld

De nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2021. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees meer